Priser & tilskud

Prisen er pr. 1/1 2023 kr. 9.000,-

Dette er inkl.:

  • kost
  • klude
  • diverse cremer
  • bleer (hvis man har særlige ønsker til fabrikanten på bleen bedes man selv medbringe disse)
  • barnevogn (man medbringer selv dyne, sengetøj, regnslag, fluenet og sele)

Der kan søges om tilskud via kommunen. Tilskuddet udgør max. 75% af de dokumenterede udgifter. Egenbetalingen udgør således pt. 2.250,- pr. mdr.

Beløbet kr. 9.000,- skal være til disposition på min konto sidste bankdag i måneden. Betalingen sker månedsvis forud. Husk at skrive barnets navn på overførslen.

Prisen reguleres en gang årligt og varsles med en måneds varsel og dækker ferie, fridage og sygdom. Dvs. at der betales fuld pris også i ferieperioder. Der betales i alle 12 måneder.

Husk at søge i god tid om tilskud i den kommune du er bosiddende i, da der kan være op til 3 måneders ventetid på godkendelsen.

Tilskuddet fra kommunen ydes forud og direkte til jeres bankkonto. I betaler ikke skat af tilskuddet, men jeg betaler skat af min løn. Kommunen yder også søskenderabat på ordningen. 

Tilskud Holbæk kommune:

Søg tilskud i Holbæk kommune her

Hvis du har problemer er det pladsanvisningen i Holbæk kommune som skal kontaktes på tlf. 72 36 36 36

Forældre skal udfylde en blanket til print som kan hentes her. Blanketten skal underskrives af forældre og børnepasser, hvorefter den  indsendes af forældre til pladsanvisningen når der søges om tilskud. 

Tilskud Odsherred kommune: 

Søg tilskud i Odsherred kommune her


Når der søges om tilskud i Odsherred kommune skal barnets stamkort vedlægges som dokumentation. Stamkortet udfyldes af forældre og gennemgås med børnepasser til underskrift. Blanket til stamkort til udprint kan hentes her.


Hvis du har problemer er det pladsanvisningen i Odsherred kommune som skal kontaktes på tlf. 59 66 65 50


Tilskud i Kalundborg kommune: 


Søg tilskud i Kalundborg kommune her


Hvis du har problemer er det pladsanvisningen i Kalundborg kommune som skal kontaktes på tlf. 59 53 44 00


Indmeldelse i privatpasningsordning:

Når vi indgår en aftale og privat pasning skal forældre udfylde stamkort på barnet. Dette skal udfyldes, printes og derefter gennemgås i fælleskab med børnepasser ved underskrift. Blanket til stamkort til udprint kan hentes her.

I nogle kommuner vedlægges stamkortet som dokumentation når man søger om tilskud til privat pasningsordning digitalt. 

Opsigelse:

Der er gensidigt en måneds skriftligopsigelse. Pladsen kan siges op den sidste hverdag i måneden. Hvis ikke andet er aftalt eller der er pædagogiske hensyn at tage, forventes det at barnet overgår til børnehave pr. den 1. i den måned, hvori barnet fylder tre år.