Feriedage

Jeg afholder 6 ugers ferie. Ferieuger og -dage meldes ud fra den private børnepasser til forældre i passende tid før feriens afholdes.


Derudover afholdes der 5 afspadseringsdage spredt over året til lægebesøg, tandlæge mm.


Følgende dage udover normale helligdage kan allerede varsles:


● Fredag efter Kristi Himmelfarts Dag
● D. 24 og 31 december
● Fars dag

Sygdom

Jeg som privat børnepasser, følger reglerne omkring smitsomme sygdomme i henhold til vejledningen for daginstitutioner, skoler og forældre.


Er barnet syg, gives der besked til pasningsordningen hurtigst muligt – gerne inden kl. 9.00 på
telefon 20 78 59 75.


Barnet skal også raskmeldes inden kl. 20.00 om aftenen, dagen inden at barnet vender tilbage fra sygdom, dette kan gøres på sms.


Er den private børnepasser syg, står forældre selv for pasning af barnet. Besked herom gives på sms kl. 6.00 på første sygedag, ligeledes sker raskmeldelse inden kl. 12.00 dagen før på sms.